UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти

Софтуер за хотели

Оборудване за хотел

Автоматизиране на хотели - професионална система "UCS - Shelter".

Софтуер за хотел - рецепция

UCS - Shelter - това е нова разработка на UCS, принципно отличаваща се от другите програмни продукти на фирмата, тъй като тук са автоматизирани такива процеси като резервиране, настаняване, напускане, работа със сметките на гостите и т.н. Всички програми са свързани една с друга, следователно данните се трансферират автоматично. По такъв начин, инсталирайки в ресторантите и баровете на хотела системата UCS R-Keeper, складовата система UCS StoreHouse, системата за автоматизиране на хотела UCS Shelter, Вие ще осъществите комплексно и цялостно автоматизиране на хотела

Кратко описание на възможностите на системата "UCS - Shelter".      Системата решава следните мащабни задачи:
 Софтуер за хотел -  автоматизиране на службата за резервиране и настаняване,
 Софтуер за хотел -  управление на вътрешните ресурси на хотела,
 Софтуер за хотел -  поддръжка на единна система за безкешови разплащания на гостите и клиентите,
 Софтуер за хотел -  автоматизиране на текущата дейност,
 Софтуер за хотел -  управление на база данни на гостите,
 Софтуер за хотел -  многофакторен анализ на дейността на хотела,
 Софтуер за хотел -  взаимодействие с другите системи.
     Системата UCS Shelter поддържа йерархически сметки (фолиа) с възможност за определяне на ограничения на транзакции и трансфери, с начисляване на суми както по фактическо оказване на услуги, така и автоматически, продажба на сложни пакети с възможност за многостепенно пресмятане на фактическата стойност, тарифи и тарифни договори, създаване на история на клиента и история на разплащанията с клиенти, открито, групово, специално резервиране, по тип номер или по номер. Информацията за ресторантските сметки, за извършените телефонни обаждания и гледането на телевизия автоматически попадат на сметката на клиента.
     Системата UCS Shelter се състои от модули и ядра, осигуряващи тяхната интеграция и разграничаването на потребителските пълномощия. Това решение позволява да изберете автоматизирани работни места с необходимата функционалност, да разширявате и заменяте функции без прекомпилиране на системата.

Такива работни места могат например да бъдат:

Shelter - Рецепция

Shelter - РецепцияShelter - Отдел резервация

Shelter - Отдел резервацияОборудване

Shelter - ОборудванеShelter - Счетоводство, работно място със сметките на гостите и клиентите

Shelter - Счетоводство, работно място със сметките на гостите и клиентитеShelter - Офис на домакина на хотела (housekeeping)

Shelter - Офис на домакина на хотела (housekeeping)Shelter - Офис на IT мениджъра

Shelter - Офис на домакина на хотела (housekeeping)Shelter - Офис на финансовия мениджър

Shelter - Офис на финансовия мениджърShelter - Каса

Shelter - КасаShelter - Онлайн резервация

Shelter - Онлайн резервацияФотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15