UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


21.05.2015

Нови методи за привличане на клиенти в обновената версия на софтуерната система Game-Keeper !

Фирма UCS пусна нова версия на софтуерната система Game-Keeper - Game-Keeper 3.27.

Основният акцент на версията е създаване и развиване на система за ваучери като инструмент за привличане на нови клиенти, и работа с настоящите клиенти чрез генериране и разпространение на ваучери.

Системата дава възможност за генериране на ваучери както за привличане на нови клиенти /неперсонален ваучер/, така и за провеждане на акции сред настоящите клиенти /персонален ваучер/. Ваучерът има уникален номер, може да се разпространява както на хартиен носител, така и чрез SMS и E-mail. Предоставянето на ваучера на касата позволява начисляване на картата за игра на определен брой бонусни точки и едновременно „изкупуване” на ваучера. След приключване на акцията системата дава възможност за преглед на крайните резултати от акцията, а също така за анализ на поведението на клиентите, взели участие в нея, с помощта на различни отчети по картите.Неперсонални ваучери


Game Keeper - нова версия

Персонални ваучери


Game Keeper - нова версия

Във версията Game-Keeper 3.27. при персонализиране на картата е добавена възможността за посочване дата на раждане и пол на съсобственика на картата. Използва се разширен отчет за сегментация „Дата на раждане”, вече е възможно получаването на списък с карти, на които датата на раждане на собствениците и съсобствениците е в посочения период, или чиято възраст е в дадения диапазон. По този начин може да се извършва разпращане на персонални предложения на точно определени групи клиенти.

Увеличени са възможностите и на някои други отчети при сегментиране на картите. Например, в отчета „Посещения и разходи” можете да отделите в отделен сегмент карти с определен брой посещения за определен период, общо изразходвани средства и средства, изразходвани при последното посещение. Добавена е възможността за търсене в най-често използваните справочници: Стоки, Устройства, Абонаменти, Пакети.

Напълно е автоматизиран и методът за отчет на магазина с награди, позволяващ задаването на изходни параметри на зоната за наградни устройства (процент възвращаемост, себестойност на ваучера, номинална стойност на ваучера), и изчисление маржа на магазина за награди. Вече има възможност, в случай на използване на софтуера StoreHouse, добавяне на себестойност от склада за извършване на изчисленията.Марж


Game Keeper - нова версия

Също така в новата версия Game-Keeper 3.27. са извършени редица доработки и допълнения към вече съществуващите отчети, както и са разработени нови отчети: „Обобщен отчет по акции”, „Динамика на посещенията”, „Обороти на карти по акции”, „Анализ на разходите”, „Разпределение на оборота по месеци”, „Тарификации по дати”. Значително е разширен наборът от показатели в отчета „Обобщен отчет по игротеки”, използван за ежедневен първичен анализ на работата на развлекателния център.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15