UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


03.06.2015

Ново решение в системата R-Keeper v.7 - електронен сервиз-печат !

Фирма UCS разработи за ресторантите, предлагащи пълно сервизно обслужване и потребители на популярната професионална система за управление R-Keeper v.7, ново софтуерно решение – Електронен сервиз-печат, което е съвременен аналог на сервизните принтери.

Технологията позволява на ресторантите да повишат ефективността на взаимодействие между залата и кухнята и, което не е маловажно, съществено да намалят разходите си, свързани с покупка на термохартия, обслужване и ремонт на сервизните принтери.

В технологията на електронния сервиз-печат вместо сервизни бонове се използват монитори на готвача и сервитьора, на които с разбивка по цехове се визуализират приетите поръчки. Когато поръчката е готова, готвачът я премахва от екрана с помощта на клавиатура. Премахнати /т.е.приготвени/ могат да бъдат единствено всички позиции – отделно ястие не може да се премахне, т.к. това е електронен аналог на сервизния бон.


R-Keeper-ново решение Сервиз-печат

За идентифизиране от сервитьорите на приготвените поръчки в тази технология вместо сервизни бонове се използват многократни RFID-етикети.


R-Keeper-ново решение Сервиз-печат

Преди да премахне информацията за готовата поръчка от монитора си, готвачът назначава на поръчката уникален етикет, като го поставя до приготвеното ястие. Информацията за готовите поръчки и идентификационните им етикети се предава на терминала и монитора на сервитьора, инсталиран в непосредствена близост до кухнята. Това позволява на сервитьорите максимално оперативно да се ориентират в ситуацията относно готовността на ястията и по-бързо да обслужват клиентите.


R-Keeper-ново решение Сервиз-печат

Съществено предимство на технологията Електронен сервиз-печат е фактът, че системата фиксира времето за приготвяне на всяка поръчка и дава възможност за контрол на работата в кухнята на основата на формираните за определен период от време отчети.

Технологията Електронен сервиз-печат е реализирана на базата на системата VDU (Video Display Unit).

За функциониране на технологията е необходимо следното оборудване: монитор на готвача, монитор на сервитьора, клавиатура на готвача, RFID-етикети - пластмасови карти или етикети от друг формат.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15