UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Система за планиране и отчет на работното време "UCS Timekeeper"


     Системата UCS TimeKeeper, предназначена за автоматизация на отчета и планирането на работното време на персонала, позволява да оптимизирате работния график на Вашите сътрудници. Към несъмнените достойнства на дадената система следва да отнесем нейната връзка със системата UCS R-Keeper, благодарение на което Вие ще можете да оцените степента на задоволяване на потребността на ресторанта от персонал и по съответстващ начин да коригирате графика.

     Основни функции на системата:
     Операции на отдела кадри:
   назначаване на сътрудници
   уволнение на сътрудници
   прехвърляне на друга длъжност или в друг отдел
   повишаване (с променяне на заплатата или без) и т.н.
   информация за всички сътрудници на организацията (включително и уволнените).

     Определяне на нормативи за всяка категория сътрудници:
   минимална и максимална продължителност на работния ден
   минимална и максимална продължителност на работната седмица
   количество работни дни в седмицата
   минимална почивка между смените
   време на почивките в зависимост от продължителността на работния ден
   режим на регистрация в случай на закъснение, излизане по-рано от графика, излизания извън графика и т.н.

     Съставяне на работен график на персонала:

   създаване на образци на графики
   определяне на работен график за конкретна категория сътрудници, длъжност, смяна
   съставяне на индивидуални графици за всеки сътрудник
   построяване на общи работни графици за всяко подразделение
   сравняване на построения график с мастър-графика (графика на потребността на ресторанта от персонал)

     Водене на отчет по отработеното работно време:

   идването и тръгването на сътрудниците се отбелязва в системата чрез регистрация на картата на персонала на произволна станция (каса, станция на сервитьора) или на отделно устройство за четене на магнитни карти
   възможно е налагането на ограничения при регистрация в съответствия с графика (например, регистрацията при идване е възможно да бъде осъществена не повече от 5 минути по-рано от графика и т.н.)
   построяването на общо разписание на сътрудниците въз основа на данните за фактически отработеното време (общо разписание - това е план-схема с отбелязвания за реално отработеното време и отклонения от зададените за дадена длъжност нормативи: продължителност на работния ден (включая или невключая почивките на персонала), периоди между смените и т.н.)
   построяване на индивидуално разписание на сътрудника
   възможност ръчно да определите за всеки сътрудник времето на идване и времето на тръгване с помощта на прозореца за отбелязвания (информация за тези изменения остава в отчетите)
   възможност да създавате коментари към разписанието на сътрудниците (например "бил е изпратен от мениджъра да купи салфетки")

     
Построяване на мастър-графици:

   Създаване на образци на мастър-графици. В мастър-графика се определя потребността на ресторанта от сътрудници с конкретна длъжност или група в определени часове
   Съставяне на мастър-графици (графици на потребност) за определен период
   Възможност за автоматично построяване на мастър-графици въз основа на данните на POS системата
   Възможност за определяне на изключения в автоматично построените мастър-графици

     
Построяване на отчети:

   отчет по графици - позволява да видите работното време на сътрудниците за период (при необходимост с разбивка по дни) въз основа на съставения от Вас общ график на сътрудниците (в това число и уволнените)
   отчет по отработено време - дава информация за фактически отработените часове от сътрудниците на предприятието и се използва за изчисляване на заплатите на сътрудниците
   сравнение на графика с разписанието - позволява да сравните графика на сътрудника, по който той е длъжен да работи с фактически отработеното време, т.е. показва преработването или недоработването
   отклонение от графиците - показва всички отклонения от планираните графици, в това число отсъствия от работа, закъснения, излизания по-рано от графика, излизания извън графика и т.н.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15