UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Система за управление на билярд PoolJet

Системата за управление на билярд PoolJet, разработена от компанията UCS, осигурява автоматично изчисляване на стойността на изиграното време въз основа на действащите тарифи, а също така и автоматично управление на светлините над масите. Дадената система се отличава със съчетаването на големи функционални възможности и невисока цена и може да бъде използвана както и в неголеми билярдни с две-три маси, така и в големи билярдни клубове с няколко десетки маси.
За работа на системата PoolJet не е нужно закупуването на скъпи POS-терминали - изпълнението на всичките основни функции на системата (попълване на справочниците, необходими за работата на системата, управление на масите, получаване на отчети) може да се осъществява от обикновен компютър. Към този компютър може да бъде свързан принтер за печат на сметките, или сметките могат да бъдат приключвани на обикновена каса.
Също така към неоспоримите достойнства на системата PoolJet следва да бъде отбелязана възможността за работа с графична схема на залата и наличието на вградена система за работа с персонални клубни (дисконтни) карти. За управление на масите могат да се използват преносими терминали (Pocket PC).

Функции на системата:

Попълване на справочници:

Тарифи: Създаване на групи с тарифи за различните типове маси (например, групи "пул" и "снукър"). За всяка група се определя минимално засечено време. Определянето на стойността на играта в зависимост от деня от седмицата, частта от денонощието или конкретната дата (например "снукър делници "). Цената на играта може да се определя за минута или за час
Маси: Създаването на схема с маси с определяне на съответна тарифа за всяка маса. Разположение на масите в графичната схема на залата
Персонал: Създаване на списък на персонала с разграничаване на правата за достъп
Дисконтни карти: Водене на списък на персоналните дисконтни карти. Възможност за определяне на размера на отстъпките в зависимост от тарифата

1


Управление на маси:

Откриване на маси без ограничения
Откриване на маси с ограничение по време на игра или сума
Изключване на тарифицирането
Плащане за маса (изключването на масата и заплащането могат да се извършат не наведнъж)
Определяне на отстъпки по персоналните карти на клиентите
За управление на масите (включване и изключване на тарифицирането) могат да се използват преносими терминали (Pocket PC)

Отчети:

Всички отчети на системата се създават в on-line режим. Вие можете да построите следните отчети:
За заетост на масите (във вид на таблица или графика)
За печалба на масите (във вид на таблица или графика)
За извършени операции
За количеството включвания и печалба

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15