UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти

РЕСТОРАНТ

В големите ресторанти конфигурацията R-Keeper зависи от размера на ресторанта и индивидуалните му особенности. В залата могат да бъдат инсталирани няколко терминала – касови, на сервитьора и на бармана. В кухнята се инсталират сервиз-принтери за печат на поръчки. Също така могат да се инсталират допълнително и видео-дисплеи, което значително улеснява работата на персонала.   
За оптимизиране работата на персонала в залата, масите могат да бъдат снабдени с бутони за извикване на сервитьора; също така може да се използва и технология за предаване на информация на сервитьорите чрез пейджъри.  
На постоянните гости на ресторанта се издават поименни магнитни карти, даващи право на остъпки или заплащане. След въвеждане и запазване на поръчката на сервитьорския терминал, на отдалечения принтер, намиращ се в кухнята, се разпечатва сървиз-сметка с информация относно поръчката. След запазването й, може да се въведе допълнителна поръчка. Информацията за състоянието на сметката може да се прегледа и разпечата във вид на предварителна сметка по всяко време. Окончателната сметка, т.е. печатът на фискалния бон, се извършва на касовия терминал.  
Ако гостът се намира на бара и поръчката се приема от бармана, в този случай барманът може сам да я оформи и извърши разплащане на терминала на бара, т.е. без участието на касиера.  
В края на работния ден на касата се разпечатват крайните отчети и се извършва процедура по приключване на касовия ден.

Назад

Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15