UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ

Автоматизация и оборудване на заведения за бързо хранене

В заведенията за бързо хранене за продажба на ястия и напитки с бързо приготвяне, програмата R-Keeper се използва в режим FASTFOOD. При този режим на работа касиерът приема поръчката, вкарва данните за ястията в сметката и извършва изчислението.

На касата се разпечатва фискален бон, съдържащ цялата поръчка.
След съхранение и изчисление, поръчката се разпечатва на отдалечените принтери, инсталирани в кухнята.  

Заедно със сервиз-принтерите, кухнята може да бъде оборудвана и с видео-дисплеи, което значително улеснява работата на персонала.

В края на работния ден на всички каси се разпечатват отчети с крайните суми и се извършва процедура по приключване на касовия ден.

Автоматизацията на заведенията за бързо хранене позволява значително да се улесни работата на персонала и механизма на управление на тези заведения.

 

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15