UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти

Shelter - Рецепция

     Рецепция

 Софтуер за хотел - информация за предстоящите пристигания и напускания на клиенти;
 Софтуер за хотел - информация за наличност на места в хотела;
 Софтуер за хотел - информация за състоянието на сметките на гостите;
 Софтуер за хотел - въвеждане на данни за пристигането (check-in, check-out);
 Софтуер за хотел - настаняване на гостите;
 Софтуер за хотел - текуща работа с клиента (попълване на информация за ползване на услуги, преместване от стая в стая);
 Софтуер за хотел - резервиране (индивидуално, служебно);
 Софтуер за хотел - информация за текущата запълненост и количеството резервации за близък период;
 Софтуер за хотел - информация за количеството и типа на заети стаи, за времето на пристигане и напускане на гостите;
 Софтуер за хотел - информация за внесен депозит за резервация;
 Софтуер за хотел - работа със сметките на гостите и клиентите;
 Софтуер за хотел - внасяне на информация за оказваните услуги и плащания по тях на сметките на гостите;
 Софтуер за хотел - печат и оформяне на сметки на клиентите;
 Софтуер за хотел - създаване на мастър-фолио;
 Софтуер за хотел - информация за всички плащания и услуги;
 Софтуер за хотел - печат на дневните отчети;
 Софтуер за хотел - достъп до архива сметки;
 Софтуер за хотел - възможност за въвеждане на услуги като застраховка на гостите с издаване на застрахователна полица;
 Софтуер за хотел - при използване на системата в места за отдих, например, санаториуми, е възможно въвеждане на история на болестта на госта;
 Софтуер за хотел - за чуждестранни гости на хотела са предвидени услугите регистриране и паспортно-визов контрол.

Назад

Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15