UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти

Shelter - Счетоводство, работно място със сметките на гостите и клиентите

Счетоводство, работно място със сметките на гостите и клиентите

  разнасяне на безкешовите плащания по сметките на гостите и клиентите;
  анализ на разплащанията с компании и туроператори;
  представяне на сметка за плащане;
  получаване на отчети за финансовата дейност на хотела;
  достъп до архива сметки;

Назад

Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15