UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти

Shelter - Офис на домакина на хотела (housekeeping)

Офис на домакина на хотела (housekeeping)

  управление на обслужването в хотела;
 контрол на състоянието на фонда стаи;
  информация за санитарното състояние на стаите;
  автоматизация на управлението на персонала - служба камериерки;
  организация на бюрото за намерени вещи;
  получаване на отчети за работата на сервизните служби;
  водене на справочник по стаите и индивидуалните особености на стаите;
  анализ на текущото състояние на стаите;
  управление статуса на стаята (чиста, за почистване, неизправна, блокирана);
  други забележки (смяна на кърпи, бельо, халати, необходим тип на почистване или ремонт и др.).

Назад

Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15