UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти

Shelter - Офис на финансовия мениджър

Офис на финансовия мениджър

  водене на справочници на предоставяните услуги;
  определяне на пакети услуги;
  определяне на тип, стойност и индивидуални особености на стаите;
  определяне на тарифи и възможност за тяхното прикрепяне към времеви периоди;
  определяне на тип и категории гости;
  получаване на текущи отчети, в това число: оборотно-салдов баланс; оборотно-салдов баланс по фолио; обороти по операции; книга за регистрация на сметка-фолио с разшифровка; обороти по операция с разшифровка; списък с транзакции за произволен период; заетост на фонда стаи за определен период; отчет по групи (организации); отчет по тарифи;
  промяна на цените за дадени хотелски услуги;
  управление на пакети услуги и тарифите им;
  управление на справочника на тип стаи;
  получаване на отчети от всички видове и т.н.

Назад

Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15