UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


R-Keeper CRM

R-Keeper CRM e автоматизирана система за управление на стратегии за взаимодействие с клиенти. Предназначена е за повишаване нивото на продажбите, оптимизиране на маркетинга и подобряване обслужването на клиентите.

Системата осигурява автоматизация на всички типове програми за лоялност: програми за отстъпки, бонусни, депозитни, клубни и коалиционни програми в различни съчетания и комбинации.

R-Keeper CRM е единна система за управление на взаимоотношенията с клиентите за всички програмни продукти на фирма UCS: R-Keeper, Game-Keeper, UCS-Премьера, Delivery, Shelter, Абонамент, и дава възможност на многофункционалните центрове /ТРЦ , кина, спортно-развлекателни комплекси и др./, да разработват своя уникална система за лоялност.

R-Keeper CRM e автоматизирана система за управление на стратегии за взаимодействие с клиенти. Предназначена е за повишаване нивото на продажбите, оптимизиране на маркетинга и подобряване обслужването на клиентите.

Системата е с отворен интерфейс и има възможност за включване на различни външни обекти, влизащи в състава на коалиционните програми за лоялност.

Като основа за формиране на R-Keeper CRM е изготвянето на маркетингови програми и програми за лоялност за клиентите.

Клиентите на R-Keeper CRM могат да притежават много и различни карти и сметки, което дава възможност за реализиране на гъвкава структура за изграждане на различни програми за лоялност.

Основни принципи на R-Keeper CRM:

 • Събиране на данни за клиентите и за взаимоотношенията с тях

 • Управление на маркетингови програми и анализ на провежданите акции

 • Коалиционно управление на програмите за лоялност

 • Анализ на данните по клиенти, стоки и услуги, транзакции и търговски обекти

 • Използване на достъпни канали на взаимодействие за провеждане на акции:

  • електронна поща

  • SMS съобщения (за транзакции, рождени дни, провеждани акции) 

  • личен кабинет на клиента 

  • съобщения в касовия бон

  • форми за регистрация в уеб сайтове

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15