UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Система за доставки


Услугите за доставка, предоставяни от заведенията за обществено хранене, днес са все по-популярни. Във връзка с това се появява нуждата от автоматизиране на заведенията за доставка на храна, които ще приемат поръчки по телефона и ще следят процеса на изпълнението им от въвеждането на поръчката за производство до доставката до клиента. Фирма UCS представя софтуерния комплекс Delivery, разработен специално за автоматизиране на процеса на доставка на продукция собствено производство и свързаните с това стоки.

Модул на мениджъра (R-Keeper)

Програмата Delivery е неразделна част от програмния комплекс R-Keeper. Основните речници, използвани в приложението Delivery, се създават в редактора на R-Keeper (меню, списък на персонала, средства за заплащане и др.). Цялата информация за изпълнението на поръчката чрез доставка се отразява в отчетите на R-Keeper.

Модул на оператора

Функцията на оператора е бързо да вземе поръчката по телефона и да я предаде за изпълнение в Модула на мениджър. Системата Delivery изцяло решава тази задача. При първоначалното приемане на поръчката в системата се въвеждат подробни анкетни данни (по желание на клиента той може да остане анонимен). По-нататък тези данни се използват за бързо намиране на клиента в базата данни, а също така за извеждане на отчети и статистика. Също така операторът въвежда желаното време за доставка на поръчката, което не може да е по-малко от времето, установено за даденото заведениие. Системата изчислява времето за доставка на поръчката до клиента чрез събиране на сумарната продължителност за приготвяне на ястието и автоматично изчисленото време за път до указания от клиента адрес. С помощта на вградената карта на града операторът избира най-удобния маршрут за доставка на поръчката до купувача. Системата предвижда закриване на сметки за различни видове плащания. Възможността за определяне на отстъпки и бонуси прави системата за доставка на продукти още по-привлекателна за клиентите.

Модул на диспечера

В този модул се осъществява контролът върху изпълнението на поръчките. Поръчката се прехвърля в Модула на диспечера, където се намира в състояние на изчакване до момента на настъпване на автоматично изчисленото време за предаване в производството. Предаването на поръчката в производството при необходимост може да се извърши и ръчно. След изпращането в производството системата разбива поръчката по съответните производствени цехове на предприятието и извършва сервиз-печат на поръчаната продукция. Удобен графичен интерфейс позволява лесно да се проследяват поръчките, готови за изпращане. Диспечерът определя спедитор за доставката на поръчката и, ако е необходимо, отпечатва фактура. На принтера могат да се отпечатват етикети с информация за поръчката. Част от функциите на диспечера са: определяне на спедитор, отпечатване на фактури, фиксиране на времето на пристигане на спедитора, отбелязване изпълнението на поръчката, регистриране на отказите на клиентите.

Модул на спедитора

Ако е необходимо, за удобство при организиране на процеса на разпределение между спедиторите, може да се използва Модула на спедитора. Това приложение позволява на спедиторите сами, без участието на диспечера, да изберат нужната поръчка и да разпечатат фактура. За персонализация на достъпа на сътрудниците в това приложение се използват специални магнитни карти.

Отчети

В системата са предвидени всички необходими отчети, които дават възможност на ръководителя да контролира и планира дейността на заведението като цяло и службата за доставки в частност. Отчет по реализация на поръчките Общ отчет за работата на спедиторите За времето на работа на спедиторите Сумите на поръчките по клиенти

Нови разработки

Call-center е предназначен да приема поръчките за цялата мрежа от предприятия за доставка. Приемането на поръчките в този случай се извършва в централния офис, където операторът попълва формуляра за поръчка и го препраща към най-близкото до клиента производство. Там диспечерът проследява процеса на изпълнение от въвеждането на поръчката в производство до момента на доставката до клиента


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15