UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Оборудване за кино

«Премиера» - уникално програмно обезпечение за вериги кина и мегаплекси

Във връзка с активното развитие и реконструкция на кинотеатрите в Русия в края на 90-те години, от мениджърите на водещите кино мрежи започнаха да постъпват заявки за създаването на автоматизирана билетна система. Интересът бе очевиден. По статистика печалбата от кино-прожекция често е съизмерим с печалбата от кино-бара. Естествено, много е изгодно и удобно, когато двете средства за управление: билетния комплекс «Премиера» и системата «R-Keeper» се разработват и обслужват от една компания.

Първият проект за комплексна автоматизация на кинотеатър (билети плюс бар) бе осъществен в г.Челябинск на територията на развлекателния комплекс «КиноМАКС».

И до днес в Русия единствено програмното обезпечение «Премиера» е имало положителен опит в управлението на вериги от кинотеатри в руски условия: управление на репертоарен план и финансов контрол от единен център. (Мултиплекс «Формула Кино» в г.Москва с управление на верига, състояща се от 27 кинотеатри).
Програмният комплекс «Премиера» функционира в мрежите «КиноМакс», «Кронверк Синема» (г. Санкт Петербург), «Премиер Зала» (г. Екатеринбург), «Формула Кино» - управляващата компания на кино виригите «Империя Кино» и «Каро».

Във всички кина, влизащи в структурата на гореспоменатите кино вериги съществува възможност да се исползва единна дисконтна система за билетните каси и барове на кинотеатъра, което е сериозно конкурентно преимущество за дадено кино.
Пазарните условия изискват от мениджърите на кинотеатрите постоянно да търсят и разработват интересни идеи за привлечането на зрители в своите зали.

През 2004 година бе прието беспрецедентно решение!!! Протоколите за използване на Internet и SMS резервации на билети се предоставят като бонус към основния програмен комплекс!
За да се запознаете, как работят Web и SMS резервациите, посетете сайта на един от нашите клиенти www.formulakino.ru

Защо с UCS работят в 16 страни по света?

Нека да кажат нашите клиенти.

Качество признанто по света!

Функционални възможности на UCS - Premiera

Професионална система за кинотеатри.
Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15