UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Софтуер за хотели

Автоматизиране на хотели - професионална система "UCS - Shelter"


Софтуер за хотел - рецепция

 UCS - Shelter - това е нова разработка на UCS, принципно отличаваща се от другите програмни продукти на фирмата, тъй като тук са автоматизирани такива процеси като резервиране, настаняване, напускане, работа със сметките на гостите и т.н. Всички програми са свързани една с друга, следователно данните се трансферират автоматично. По такъв начин, инсталирайки в ресторантите и баровете на хотела системата UCS R-Keeper, складовата система UCS StoreHouse, системата за автоматизиране на хотела UCS Shelter, Вие ще осъществите комплексно и цялостно автоматизиране на хотела


 Кратко описание на възможностите на системата "UCS - Shelter".
 Системата решава следните мащабни задачи:

 • автоматизиране на отдел за резервиране и настаняване;
 • управление на вътрешните ресурси на хотела;
 • поддръжка на единна система за безкешови разплащания на гостите и клиентите;
 • автоматизиране на текущата дейност;
 • управление на база данни на гостите;
 • многофакторен анализ на дейността на хотела;
 • взаимодействие с другите системи.

 Системата UCS Shelter поддържа йерархически сметки (фолиа) с възможност за определяне на ограничения на транзакции и трансфери, с начисляване на суми както по фактическо оказване на услуги, така и автоматически, продажба на сложни пакети с възможност за многостепенно пресмятане на фактическата стойност, тарифи и тарифни договори, създаване на история на клиента и история на разплащанията с клиенти, открито, групово, специално резервиране, по тип номер или по номер. Информацията за ресторантските сметки, за извършените телефонни обаждания и гледането на телевизия автоматически попадат на сметката на клиента.
 Системата UCS Shelter се състои от модули и ядра, осигуряващи тяхната интеграция и разграничаването на потребителските пълномощия. Това решение позволява да изберете автоматизирани работни места с необходимата функционалност, да разширявате и заменяте функции без прекомпилиране на системата.


Такива работни места могат например да бъдат:

Shelter - Рецепция

 • Информация за предстоящи пристигания и заминавания;
 • Информация за наличността на места в хотела;
 • Информация за състоянието на сметките на гостите;
 • Въвеждане на данни за настаняванията на гостите (check-in, check-out);
 • Настаняване на гостите;
 • Текуща работа с клиента (въвеждане на информация за използвани услуги, преместване от стая в стая);
 • Резервация (индивидуална, групова и служебнa);
 • Информация за текущото състояние и броя резервации за бъдещ период;
 • Информация за броя и вида стаи, които ще се резервират, за часа на пристигане и заминаване на гостите;
 • Информация за депозити/авансови плащания/ за резервации;
 • Работа със сметки на гости;
 • Въвеждане на информация за извършените услуги и плащания по тях на сметките на гостите;
 • Отпечатване на сметки и фактуриране;
 • Създаване на главно фолио;
 • Информация за всички плащания и услуги;
 • Отпечатване на дневни отчети;
 • Достъп до архива на сметки;
 • Възможност за въвеждане на услуги за осигуряване на гостите, с издаване на застрахователна полица;
 • При инсталиране на системата в хотелски компании, които предлагат санаториални услуги, е възможно да се поддържа медицинска история на госта;
 • За чуждестранни гости има услуга за регистрация и паспортно-визов контрол;Shelter - Отдел резервация

 • Резервация (индивидуална, групова, сервизна) по стая или тип стая, анулиране на резервация;
 • Отпечатване на потвърждения за резервации;
 • Информация за депозити за резервации;
 • Анализ на текуща и очаквана заетост;
 • Преглед на историята на гост;Оборудване

 • Електронни брави;
 • Телефонни централи;
 • Фискални регистратори;Shelter - Счетоводство, работа със сметки на индивидуални гости и юридически лица

 • Разнасяне на безкешовите плащания по сметките на гостите/клиентите;
 • Анализ на разплащанията с компании и туроператори;
 • Представяне на сметка за плащане;
 • Получаване на отчети за финансовата дейност на хотела;
 • Достъп до архива сметки;Shelter - Офис на домакина на хотела (housekeeping)

 • Управление на обслужването в хотела;
 • Контрол на състоянието на фонда стаи;
 • Информация за санитарното състояние на стаите;
 • Автоматизация на управлението на персонала - служба камериерки;
 • Организация на бюрото за намерени вещи;
 • Получаване на отчети за работата на сервизните отдели;
 • Водене на справочник на стаите и индивидуалните характеристики на стаите;
 • Анализ на текущото състояние на стаите;
 • Управление статуса на стаята (чиста, за почистване, неизправна, блокирана)
 • Други забележки (смяна на кърпи, бельо, халати, необходим тип на почистване или ремонт и др.).Shelter - Офис на IT мениджъра

 • Управление на интерфейса със системата R-Keeper;
 • Управление на интерфейса с телефонна централа;
 • Информация за проведените разговори и тяхната стойност, за разрешаване/забраняване на определен клас на телефонен достъп в стаята (ниобходимо е да се поддържа от модела на телефонната централа);
 • Управление на интерфейса на кабелната телевизия;
 • Информация за гледане на платена телевизия;
 • Настройка на телефонна централа с попределен капацитет за всяка стая;
 • поддръжка на архив на всички проведени телефонни разговори;
 • настройка на ценовите листи за различните външни линии;
 • управление на телефонна централа: включване на телефонната линия при пристигане на госта и изключване при напускане;
 • подготовка на отчетно-финансови документи за счетоводството.Shelter - Офис на финансовия мениджър

 • Водене на справочници на предоставяните услуги;
 • Определяне на пакети услуги;
 • Пределяне на тип, стойност и индивидуални особености на стаите;
 • Определяне на тарифи и възможност за тяхното прикрепяне към времеви периоди;
 • Определяне на тип и категории гости;
 • Получаване на текущи отчети, в това число: оборотно-салдов баланс; оборотно-салдов баланс по фолио; обороти по операции; книга за регистрация на сметка-фолио с разшифровка; обороти по операция с разшифровка; списък с транзакции за произволен период; заетост на фонда стаи за определен период; отчет по групи (организации); отчет по тарифи;
 • Промяна на цените за дадени хотелски услуги;
 • Управление на пакети услуги и тарифите им;
 • Управление на справочника на тип стаи;
 • Получаване на всички видове отчети и т.н..Shelter - Каса

 • Разплащане с гостите за предоставените услуги по време на престоя;
 • Изчерпателно пресмятане на услугите, предоставени на госта за целия период на престоя;
 • Разплащане с гостите за допълнителните услуги;
 • Приемане на плащане за услуги, предоставяни от хотела не само на гостите, но и на странични лица;
 • Връщане на пари;
 • Всички разплащания с гостите се осъществяват с издаването на фискален документ.Shelter - Онлайн резервация

Shelter - Онлайн резервация - Позволява да се резервират стаи от сайта на хотела за настаняване
Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15