UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


29.05.2011

Технология Rk-Order

Фирма UCS предлага на своите клиенти нова технология за приемане на поръчки в ресторантите. На пазара се предлагат компютърни устройства, които са успешна алтернатива на менюто „на хартия”. Едно от тези изобретения са таблетите. Успешен представител на таблетите са IPad, производство на фирма Apple. По своите размери и дизайн това устройство е много подходящо за създаване на система за електронно меню и въвеждане на поръчка. Фирма UCS , отчитайки предимствата на това ново изобретение, е готова да предложи на своите клиенти нова технология на основата на програма R-Keeper V7, наречена Rk-Order. Клиентът има възможност сам да направи своята поръчка с помощта на IPad, като използва приложение Rk-Order. Начинът за преглед на менюто и въвеждане на поръчката е лесен и не би могъл да затрудни гостите на ресторанта. Разглеждайки електронното меню, клиентът може да види снимки на ястията с възможност за тяхното увеличаване, като по този начин придобива точна и ясна представа за предлаганите ястия. Всичко това способства за една положителна оценка на ресторанта от страна на клиента. Естествено, много по-лесно и удобно е да правиш преглед на менюто на електронен екран, отколкото да прелистваш десетки страници в хартиен вариант. При това клиентът получава допълнителна информация за всяко едно ястие, с неговото кратко или по-пълно описание, с препоръки за вкусовите съчетания на ястието с други ястия, напитки или специалитети. Тъй като процесът на поръчване се извършва от самия клиент и поръчката веднага влиза в системата, времето за оформянето й значително се съкращава.


Използването на Rk-Order прави много лесно и просто внасянето на каквито и да е промени в менюто. Повече не е необходимо да се препечатва целия тираж след направени корекции. Клиентът веднага вижда всички текущи промени. Във всеки един момент може да види действащите отстъпки, бизнес-обеди и т.н., както и актуалните цени на ястията.
Технологията на Rk-Order дава възможност за обратна връзка с посетителите на ресторанта. В реално време гостът може да оцени качеството на обслужване, да даде оценка за поръчаното ястие, да остави своето мнение за ресторанта. Анализът на оценките и отзивите на посетителите е много ефикасно средство за повишаване нивото на обслужване. Преди, за получаване на такива данни, бе необходимо гостите да попълват различни анкети, което, като цяло, те правеха с не особено желание. Сега, при наличието на тази нова технология, да поставиш оценка на ястие или да дадеш мнение за обслужването, е много лесна и главно, увлекателна задача. Не е маловажен и фактът, че отзивите от първо лице веднага попадат в системата, което прави тяхната достоверност гарантирана. Устройството, на което е инсталирана системата Rk-Order, има пълен интерфейс за предаване на данни по протокол Wi-Fi с достъп до Интернет, което дава възможност за предоставяне на платен или безплатен достъп на гостите на ресторанта до различни Интернет приложения, социални мрежи, игрови приложения и др.
Използвайки Rk-Order, собствениците на ресторанти имат уникалната възможност да предлагат на своите гости менюто на различни езици. Като получи меню с възможност за избор на съответния език, гостът ще оцени Вашата грижа за него – на всеки е приятно да разгледа меню на своя собствен език.
Въз основа на предлаганата система, много лесно се реализира и системата за извикване на сервитьора на масата на госта – аналог на системата с пейджъри за извикване на сервитьор.


Новата технология RK-Order може да бъде използвана като ефективно средство и в маркетинговата политика на ресторанта. С помощта на меню „Афиш” гостът може подробно да се запознае с програмата за мероприятия в ресторанта в близко време, и да си направи резервация за избрана от него маса и мероприятие, към което проявява интерес.
Изборът на фирма UCS на таблет на Apple в качеството му на базово устройство за Rk-Order се оказа оправдан. Въпреки че от пускането на IPad на пазара е минала повече от година, нито едно от конкурентните устройства не би могло да се сравни с него по показатели за енергоефективност. Зареждането на IPad отнема около 30-40 минути, а продължителността му на работа може да достигне 10 часа.


Ресторант Bar BQ Caf? се намира в центъра на Москва, на ул. Пятницка № 7. Това е първият ресторант, който е внедрил съвременната технология за приемане на поръчки Rk-Order. След внедряването й ефектът сред постоянните посетители е колосален! Гости, посетили ресторанта, след това идват със свои приятели, за да могат да видят това „явление” в ресторантския бизнес. С използването на технологията Rk-Order, в ресторанта се повиши средният оборот и се увеличи броят на ястия, които са най-изгодни за продажба на заведението.

изтегли брошура

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15