UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


22.02.2013

R-Keeper във веригата пекарни, кафенета, сладкарници «Волконский»

Фирма HelpLine, дилър на решенията на фирма UCS, приключи своя проект за модернизация на системата за управление на веригата пекарни, кафенета и сладкарници «Волконский».

Фирма «Волконский» е първата в Русия верига от традиционни пекарни, 21 на брой, в Москва, Санкт-Петербург и Киев. Всички изделия се приготвят ръчно.
Пекарните «Волконский» използват технологията artisan boulanger, което предполага задължително местно производство, а също и няколко кафе-сладкарници. За управление дейността в заведенията бяха избрани професионалните системи RKeeper V7 и StoreHouse HeadOffice.
Ръководството на фирмата е поставило пред системата за автоматизация много сложни задачи, свързани с факта, че продукцията се изготвя не само във фабриката, но и в някои от заведенията, явяващи се като мини пекарни. Инсталирането на R-Keeper V7 и StoreHouse HeadOffice успешно разрешава тези задачи, т.к. функционалният софтуер позволява определяне на различни цени на продуктите, свързване на различни карти за изчисление в зависимост от мястото на продажба и формиране на отчети за продажбите в контекста на търговските обекти. По този начин, имайки консолидирани финансови отчети, централният офис на фирмата има възможност ефективно да управлява продажбите на продукцията си и запасите от суровини в производството.

 


 

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15