UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


17.02.2014

Начини за постигане на ефективен маркетинг на ресторанти, обсъждани на бизнес-обучението на Entens Group

На 7 февруари т.г. в Москва се проведе бизнес-обучението «Управление на маркетингова активност на ресторант». Обучението е актуално за всеки тип ресторанти при избор на правилна маркетингова стратегия.

Бизнес-обучението бе проведено от професионални експерти от EntenS Group в рамките на съвместния с фирма UCS проект за обучаващи програми за собственици и управители на ресторанти. Проектът има за цел да развие професионалната компетентност на ръководителите в сферата на общественото хранене и да повиши доходите на бизнеса на база аналитичните възможности на системата R-Keeper.

В програмата бяха разгледани уникални за ресторантьорския бизнес технологии за повишаване ефективността на маркетинговата дейност, като:
- Анализ на текущата маркетингова дейност на ресторанта: SWOT-анализ, пълен анализ на клиента, новите възможности на R-Keeper V7
- Изучаване на клиента: списък с ключови маркетингови показатели, АВС и RFM анализи на базата на клиентите
- Маркетингово планиране: как да се избегне проблема с отстъпките, формиране на бонусна система на базата на R-Keeper V6 и V7, създаване и поддържане на подходящ сайт
- Организация на маркетинговата активност. Привличане и задържане на клиенти
- Контрол на ефективността на маркетинговата активност

В процеса на обучението бяха разгледане реални случаи от ежедневната практика в ресторантите. Участниците оцениха високо ползата от интерактивната форма на обучение.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15