UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


11.04.2014Анализ на продажбите и АВС-анализ на ястията - нагледно и просто

В програмата StoreHouse са обновени помощните програми за аналитични отчети «Анализ на продажбите» и «ABC-анализ на ястията». Новите отчети са по-нагледни и улесняват собствениците и управителите на заведенията за обществено хранене при вземането на управленски решения, насочени към увеличаване доходите на ресторантите.
Отчетите «Анализ на продажбите» и «ABC-анализ на ястията» са удобни аналитични инструменти за оптимизиране на менюто и ценообразуването, дават възможността да се направи оценка на търсенето на отделните ястия, както и необходимостта от коригиране на цените им. Отчетите помагат и при вземането на решения, свързани с провеждане на маркетингови акции.  

Пример на отчет «Анализ на продажбите»

 • Код – Код на ястие

 • Наименование – наименование на ястие

 • Мерна ед.  – единица за измерване

 • Количество – количество реализирани порции ястия

 • Оборот – сумите от продажбите с включени отстъпки и надценки

 • Себестойност – себестойност на всички реализирани порции ястия

 • Себестойност 1 – себестойност на една порция

 • % Надценка – процент на надценка

 • Фудкост – аналитичен показател. Съотношението на себестойността към продажната цена на ястието

 • Марж – разлика между продажната цена и себестойността

 • Продажна цена – продажната цена на една порция

Отчетът се сортира по всяка от колоните на таблицата, както от по-голямо към по-малко, така и обратно.

Пример на отчет «ABC-анализ на ястията»

  • Код – Код на ястие

  • Наименование – наименование на ястие

  • Мерна ед.  – единица за измерване

  • Количество – количество реализирани порции ястия

  • Оборот – сумите от продажбите с включени отстъпки и надценки

  • Марж – разлика между продажната цена и себестойността

  • Продажна цена – продажната цена на една порция

  Промените са достъпни от версия StoreHouse 4.94.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15