UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


22.08.2014

R-Keeper v7 вече и в BESO !

Отскоро нашият клиент, ресторант BESO, който използва професионалната софтуерна система за автоматизация R-Keeper v6 на фирма UCS, реши да премине към следващата версия на програмата. За по-ефективното управление на бизнес-процесите в заведението бе внедрена новата система R-Keeper v 7 .

Системата за управление R-Keeper v7 обхваща всички аспекти на работата на обектите за обществено хранене – от финансовия отчет до управлението на персонала. Програмата позволява да се оптимизира и контролира производството с цел подобряване качеството на обслужване на посетителите, да се извършва отчет на склада и документооборота, да се следи движението на стоките и да се извършва отчет на работното време.

Като едно от основните предимства на новия софтуер е Модулът за резервиране на маси, предназначен за работа на терминали със сензорни екрани. При резервиране на маса за определен брой клиенти системата автоматично изчислява продължителността на времето, през което масата ще бъде заета, и съответно не я включва в предлаганите свободни маси при следваща резервация, докато тази маса не бъде освободена или не бъде премахната резервацията. С помощта на този модул се осъществява контрол и управление на масите в ресторанта и се дава възможност на администраторите или управителите да приемат поръчки за резервиране, да водят отчет на резервираните маси, а също така и да контролират настаняването на клиентите, които са без предварителна резервация.

Собствениците на ресторанти оценяват високо използването на новата версия R-Keeper v7, и в частност на Модула за резервиране, като отчитат повишаване оперативността на работа на персонала и увеличаване посещаемостта, което като цяло влияе положително на имиджа на ресторанта и нивото на лоялност на клиентите.


Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15