UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


27.08.2014Нови технологии на R-Keeper в услуга на клиентите

СЪВРЕМЕННИТЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ ОТКРИВАТ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ, СЪДЕЙСТВАЩИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА БИЗНЕС-ПРОЦЕСИТЕ И БРОЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КЛИЕНТИ. ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ ДВЕ ТАКИВА АКТУАЛНИ РЕШЕНИЯ НА СОФТУЕРНАТА СИСТЕМА R-KEEPER, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА РЕСТОРАНТИ НА ПЪЛНО ОБСЛУЖВАНЕ.

Маркетинговата работа по формиране на «клуб» на лоялните клиенти е важна задача за всеки ресторант, освен в случаите, когато е ориентиран към «еднократни» клиенти, или посетителите са основно туристи. За да се върне клиентът отново, не е достатъчно да му предложите вкусна храна, той трябва да получи и различни услуги, които ще го накарат да стане Ваш постоянен посетител. И тук модерните технологии се явяват помощник на собствениците на ресторантите.

Фирма UCS, водещ разработчик на софтуерни продукти за автоматизиране на заведения от сектора ХоРеКа, разработи няколко нови интересни модула към системата за управление R-Keeper, позволяващи използването на виртуални услуги при работа с гостите.

Приложението «Виртуална карта» е съвременна алтернатива на обикновената пластмасова карта на постоянните клиенти, предлагаща по-широк пакет допълнителни опции. Модулът се интегрира със софтуерните системи за управление R-Keeper V.6, V.7 и R-Keeper CRM.

Клиентът не трябва да носи със себе си пластмасова карта за ресторанта, необходимо е да има само мобилен телефон с достъп до Интернет. Чрез приложението «Виртуална карта» той има възможността да използва отстъпки, да заплаща чрез натрупаните бонуси изцяло или частично сметката си, да преглежда съдържанието и сумата на текущата поръчка, да изпраща съобщение на сервитьора, да резервира подходяща за него маса за определена дата и час.

Идентификатор на клиента в системата е номерът на мобилния му телефон. Не се изисква инсталиране на допълнителен софтуер – клиентът влиза в приложението чрез интернет-браузър или постоянен link. След това въвежда номера в съответното поле и изисква код за достъп, а след няколко секунди получава SMS с кода, който въвежда в нужното поле и влиза в личния си кабинет. Клиентът може да изпраща съобщения на персонала, например, за да направи поръчка. Сервитьорът сканира, с помощта на мобилния терминал, персоналния QR-код на посетителя, който се генерира в приложението «Виртуална карта». По този начин се извършва «обвързване» на клиента към конкретна поръчка. Клиентът има достъп до съдържанието и сумата на текущата поръчка, използването на персонална отстъпка и заплащане чрез бонусни точки. Извикването на сервитьора и изискване на сметката се извършва чрез натискане на съответните бутони на екрана.

Интеграцията на «Виртуалната карта» с другия софтуерен модул — «Резервиране на маса», предоставя на клиентите още една полезна услуга: интернет-резервиране на маса от личния си кабинет.


Резервациите или покупките чрез интернет са удобен и широко използван от потребителите начин, позволяващ, без излишно губене на време, получаване на нужната стока или услуга. По същия начин гостът може да резервира маса за удобно за него време в любимия си ресторант !

За R-Keeper е разработен специален софтуерен модул «Резервиране на маса», който позволява управлението на резервациите и настаняването на клиентите в режим на реално време.

Модулът се инсталира на терминала на администратора или хостесата и осигурява приемане на резервациите, постъпили по телефона или чрез интернет, отчет на резервираните маси, контролиране настаняването на гостите, пристигнали без предварителна резервация. Програмата позволява лесното ориентиране по плана на залите - свободните, резервираните и заетите маси визуално се различават по цвят, така че веднага да може да се прецени общата ситуация с настаняването. Възможен е бърз и оптимален избор на маса по изискваните параметри, като се отчита не само броя на местата на масата, но и други важни характеристики, като например зона за пушачи и непушачи, WiFi, ел.извод, маса до прозореца и т.н. При резервиране на маса за определен брой гости системата автоматично, изхождайки от статистическите данни, изчислява времето, за което масата ще бъде заета, и, съответно, не я включва в предлаганите свободни места при следващата резервация, докато не се освободи или резервацията не бъде премахната. Ако клиентът си е поръчал десерт, за тази маса се поставя съответната отметка, и хостесата получава допълнителна ориентация за прогнозируемото време на освобождаване на масата. Специалните отметки се поставят и в случай, че гостът е поискал предварителната сметка или масата се почиства.

Системата за резервиране помага правилно да се управлява настаняването на гостите и в ситуации, в които всички места са заети. Ако гостът е склонен да изчака, хостесата го поставя в листа на чакащи и, при първа възможност, програмата автоматично генерира и изпраща SMS-съобщение на клиента със съответната информация.

Внедряването на софтуерния модул за резервиране позволява на ресторантьорите да увеличат оперативността на работата на персонала, максимално да съкратят загубите от приходи в пиковите часове за сметка на оперативното и най-оптималното разпределение на поръчките, да повишат заетостта на заведенията, като всичко това оказва благоприятно влияние на имиджа на ресторанта и лоялността на гостите !

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15