UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


01.10.2014Излезе нова версия на софтуерната система Game-Keeper !

Фирма UCS пусна нова версия на софтуерната система за автоматизиране на игрални развлекателни центрове - Game-Keeper 3.25., с разширени функционални възможности.


UCS-GameKeeper-нова версия

Във версия 3.25. са добавени следните функции:

1. Възможност за създаване на групов абонамент (за тарификации, изготвени на касата).

2. Разширени са възможностите на абонамента. Можете да задавате конкретна дата на приключване на абонамента със срок на действие и да създавате абонамент с отложен срок на действие.

3. За тарификация, отворена на контролера, вече има възможност за прекъсване. Ако след изчисляване на тарификацията за приключването й не достигат средства, на дисплея на четеца се появява информация за недостиг на средства, а тарификацията се преустановява. Ако контролерът за тарификация е с принтер, се извършва печат на бон с необходимата информация. Също така при отваряне на тарификация съществува възможността за печат на бон с трите имена и телефонния номер на клиента в случай, че картата е персонифицирана.

4. В настройките на игралната зала са добавени следните параметри:


  • номинална стойност на билета, лв. (използва се при изчисляване на маржа на магазина за награди);

  • себестойност на билета, лв. (използва се при изчисляване на маржа на магазина за награди);

  • преместване на час, ден (параметърът се използва за определяне часа на приключване на смяна и за игрални центрове, при които работата приключва след полунощ).


В новата версия са направени промени и в модула Отчети:

1. Добавен е отчет «Марж на магазина за награди». Отчетът позволява да са види реалния оборот на магазина за награди с отчитане на себестойността им и себестойността на билетите.

2. Добавен е отчет «Изчисляване номинална стойност на билет». Помага при изчислението номиналната стойност на билета в лв. Този показател се използва при изчисление на магазина за награди.

3. В отчета «Игри на апарати» е добавен «Дял на средства, върнати на клиента» - показател, позволяващ да се анализира издаването на билети от игралните апарати.

4. Добавен е отчет «Продължителност на пребиваване на клиента». Позволява да се види средното време на пребиваване на клиента в игралната и тарифицираната зони.

5. В отчетите «Продажби на пакети» и «Продажби на абонаменти» е добавена възможността да се използват като филтър запазените списъци на картите от отчетите за сегментиране на Редактора. Използвайки този филтър, е възможно да се анализират само картите от запазените списъци.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15