UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


11.11.2014

Нова технология за уведомяване на сервитьорите в R-Keeper за концептуални ресторанти !

Фирма UCS разработи нова технология за ресторанти на пълно обслужване. Технологията е свързана с предаване съобщения на сервитьорите от системата за управление R-Keeper на мобилни устройства. Тя заменя вече остарялата система с използване на пейджъри. Като приемащо устройство се използват смартфони на базата на ОС Android, което позволява премахване ограниченията за обем на приеманите текстови съобщения и осигурява съвременен формат на приема – гласови съобщения чрез безжични слушалки.

Технологията за оперативно уведомяване на сервитьорите от системата R-Keeper е реализирана на базата на смартфон Samsung GT-S5360 Galaxy Y. Сервитьорите използват мобилното устройство за прием на текстови съобщения от мениджъра, кухнята, клиентите. За удобство се препоръчва използването на смартфони с калъфи, които се закрепват на ръката или към тялото на сервитьора.


R-KEEPER-Система за уведомяване

Мениджърът, без да влиза в залата, изпраща от своя мениджърски компютър текстово съобщение на сервитьора, като размерът му може да бъде произволен.

Кухнята оперативно информира сервитьора за готовността на поръчката. Изпращането на съобщение се извършва автоматично, след като готвачът е отбелязал поръчката като приготвена в системата KDS. Форматът на изпратеното съобщение е стандартен - «Поръчката N е готова» (N е номерът на поръчката).

Използването на технологията за оперативно информиране, заедно с устройствата «Бутон за извикване на сервитьора» на масите, премахва необходимостта клиентите да търсят сервитьорите. Форматът на съобщения, изпращани чрез системата за извикване на сервитьора, е стандартен - «Елате на маса N » (N е номерът на масата, от която е изпратено извикването). Клиентът може да изпрати съобщение на сервитьора и от смартфона от личния си кабинет на виртуалната карта или от таблета с електронно меню RK-Order, ако тези технологии се използват в ресторанта. Размерът на съобщението може да бъде произволно.

Сервитьорът получава информация за готовността на ястията или други служебни съобщения практически мигновено чрез Wi-Fi. Пристигането на съобщението в стандартен режим е съпроводено от звуков сигнал или мелодия. Това улеснява значително работата на сервитьора, който, получавайки съобщенията в безжичните слушалки, не се отвлича от работния процес и се освобождава от необходимостта да гледа в екрана на устройството, за да прочете съобщението. За целта могат да бъдат използвани както стандартните Bluetooth-слушалки, така и други, като например скрити, които се поставят в ухото.

Сервитьорът може да премахне съобщението от екрана с натискане на един бутон. Всички изпратени съобщения се съхраняват в системата в хронологичен ред и, в случай на възникване на конфликтна ситуация, могат лесно да бъдат проверени.

За организиране на системата за предаване на съобщения е необходимо ресторантът да има лиценз за софтуерната програма «Мобилен терминал на сервитьора в системата R-Keeper», независимо от броя на използваните смартфони.

Технологията за предаване съобщения на сервитьорите на мобилни устройства е незаменима при големи разстояния между залата, кухнята, бара и офиса, или при наличие на няколко зали. Използването й позволява да се повиши ефективността на взаимодействие на различните звена на ресторанта, да се съкратят загубите на време за общуване между персонала, да се повиши нивото и скоростта на обслужване на клиентите.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15