UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


29.01.2015

Системата R-Keeper във верига столови «Вашия Готвач» в гр. Омск !

Фирма UCS извърши автоматизиране на веригата столови «Вашия Готвач» в гр. Омск със софтуерната прогарама R-Keeper v.7.


RKEEPER-Столови-Омск

R-Keeper v.7 бе внедрена във всички точки на веригата. Интерфейсът на касовата част е конфигуриран съгласно индивидуалните потребности на клиента: премахнати са излишните функции, които не се използват във всекидневната работа, размерът на най-често използваните бутони е увеличен за удобство на работа на касиерите, което оказва положително влияние на скоростта на обслужване и увеличава пропусквателната способност на касите и като цяло води до увеличаване на оборота.

Формирана е децентрализирана система за взаимодействие на касите с централния офис. При наличие на връзка, касите обменят данни в режим оn-лайн. При прекъсване на връзката, касите преминават в режим оff-лайн и продължават самостоятелна работа. След възстановяване на връзката всички данни автоматично постъпват в централния офис.

За водене отчет на склада се използва модулът StoreHouse v.4, позволяващ воденето на складовите запаси в разреза на всяка търговска точка. Също така, на базата на StoreHouse v.4, изцяло е автоматизиран отчетът на полуфабрикатите, приготвяни в собствен цех, и тяхното транспортиране до столовите за окончателно приготвяне и продажба.

Системата R-Keeper не изисква наличието на мощни POS компютри. Тази особеност на софтуерните решения от фирма UCS позволява извършването модернизация на работата без допълнителни разходи за оборудване, а също така повишаване скоростта на работата на програмата и персонала.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15