UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


21.04.2015

Възможности и предимства на софтуерната система Shelter v.2 и версията Shelter Lite !

За успешността на хотелиерския бизнес оказват влияние множество фактори, но най-важните са грамотният мениджмънт и качеството на предоставяните услуги. За обезпечаване на ефективно управление и оперативно обслужване на гостите до голяма степен спомага системата за автоматизиране на работата. С нейна помощ значително се облекчава текущата работа и вземането на решения по оптимизиране дейността на хотела.

Хотелът е място, където всичко е свързано с гостите и тяхното обслужване. Днес, за да бъде успешен бизнесът, не е достатъчно на клиента да се предостави стая с широка гама допълнителни услуги, необходимо е обслужването да бъде качествено. Главното е гостът да се почувства комфортно, при следващ случай отново да посети хотела и да го препоръча на свои познати.

Колкото е по-голям списъкът с предлаганите услуги, обаче, толкова по-голямо е натоварването на персонала. На служителите се налага не само да се занимават с резервирането на стаи и настаняването на гости, но и да контролират работата в пералното помещение, химическото чистене, сауната, фитнес-центъра и много други обекти. Ето защо на хотелиерите все по-често им се налага необходимостта от внедряване на съвременна многофункционална система за автоматизиране и управление на работата.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разработената от фирма UCS система за автоматизиране Shelter v.2 позволява обхващането на всички сектори на хотелиерския комплекс, като се започне от маркетинговия отдел и се приключи с банковите и стопанските служби. Системата се състои от базов блок и комплект модули, които дават възможност за създаване на неограничен брой автоматизирани работни места с необходимата функционалност и надежно контролиране на всички бизнес-процеси вътре в хотела.

Базовата функционалност на системата осигурява ефективното функциониране на службите за резервиране и настаняване. Това е най-важното подразделение, отговарящо за цялата текуща работа с гостите: предоставяне на сведения за наличието на свободни стаи, регистрация и настаняване на клиентите, преместването им от стая в стая, отчет на предоставените услуги, изчисление и издаване на сметки и фискални документи. Всички тези операции, благодарение на Shelter v.2, се извършват от администраторите максимално оперативно. Интерфейсът на програмата е прост и удобен – оформянето на регистрацията и настаняването отнема буквално по-малко от минута.

Освен това системата Shelter v.2 предлага широка гама от възможности по формирането на отчети, позволяващи контролиране заетостта на хотела, получане на сравнителни данни за няколко години и на тази основа вземане на решения по формиране на тарифи.

Целият останал набор от функции хотелиерите определят самостоятелно, изхождайки от типа заведение, размера и качеството на стайния фонд, списъка с услуги, особеностите на работа с гостите и др. Гъвкавите настройки позволяват Shelter v.2 да отчита спецификата на обектите за настаняване от различни формати. Системата се използва успешно от хотели, хостели, пансионати, санаториуми, почивни бази и др.

ШИРОК ОБХВАТ ОТ ВЪЗМОЖНОСТИ
Практически, функционалните възможности на програмата са неограничени. Shelter v.2 поддържа интерфейс с канали за онлайн-резервиране, АТС, интерактивна телевизия, фискални регистратори, системи за заключване, а при включване на модул за разпознаване на документи позволява при настаняване на гости да се използват скенери за паспорти и други документи.

С помощта на Shelter v.2 можете да следите статута на стаите (почистена, непочистена), да координирате работата на камериерките, да водите отчет на бельото, почистващите препарати, напитките и продуктите в мини-баровете и др.

Също така системата позволява оборудване на хотела с устройство за управление на осветлението и подаването на електричество в стаите в момента на настаняване на гостите, а при напускане – изключването му. Всичко това спомага за повишаване контрола при продажба на стаи и изключване възможността за несанкционирани продажби от страна на персонала.

Още един съществен аргумент в полза на Shelter v.2 – възможността за взаимодействие с най-популярната система за управление на ресторанти R-Keeper.

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА
Shelter v.2 е един от малкото софтуерни продукти, който изцяло отчита особеностите на хотелиерския бизнес. Например, в системата е заложена възможността за продажба на места/легла в двойни и тройни стаи. Програмата също така позволява, съгласно вътрешните правила на хотела, да се начислява плащане за късно напускане. Обикновено такова начисление се извършва от оператора ръчно.

АКО ХОТЕЛЪТ ВИ НЕ Е ГОЛЯМ
Днес, в курортните и туристическите центрове, широко разпространение доби вариантът мини-хотел с капацитет до 35 стаи. Отскоро фирма UCS предлага на своите клиенти бюджетната версия Shelter Lite, притежаваща всички необходими за целта функции. Новото решение вече получава признанието на хотелиерите, които го използват. Главното достойнство на системата Shelter Lite се състои в това, че позволява на собствениците на мини-хотели да направят работата на персонала по-удобна и ефективна, да не заплащат за неизползвани опции, и в същото време се запазва възможността по всяко време преминаване към пълната версия на програмата.


Shelter-възможности и предимства!

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15