UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


17.09.2015

Система за видеонаблюдение на събития и обекти в новата версия на Game-Keeper !

Фирма UCS разработи нова версия на софтуерния продукт Game-Keeper 3.28, в която е реализиран модулът «Видеонаблюдение на събития», а също така са разширени възможностите за сегментиране на клиентите в модула «Персонализация и Управление на карти».

Модулът за видеонаблюдение, поддържащ работата с IP камери, позволява (при наличие на лиценз за дадения модул) визуално да се контролират операциите на касата и да се използват карти на контролерите (игри на апарати, преминаване през турникети и др.). Достъпът до фрагментите на видеозаписа се извършва непосредствено от приложението «Редактор» след формиране на отчети по картата, по апарат или по касов терминал, и избор на съответната транзакция. За целта в приложение «Редактор» са добавени три нови отчета: «Транзакции по карта», «Транзакции по контролер», «Транзакции по каса».


GameKeeper-Нова версия!

Настройката на системата за видеонаблюдение позволява да се формират различни схеми за наблюдение на обекти. Всяка камера може да наблюдава конкретен обект (касов терминал, игрален апарат, турникет и др.), една камера може да се използва за наблюдение на няколко обекти, а също е възможно използването на няколко камери за наблюдение на един обект. Тези възможности позволяват оптимално конфигуриране на ефективното видеонаблюдение на всяка игрална или паркова зона.

В новата версия на Game-Keeper 3.28, в модула «Персонализация и Управление на карти», вече има възможност за посочване на три различни типа местоживеене в персоналните данни на собственика на карта. Информацията за град, район, къде пребивава клиента, ще позволи на игралните центрове да сегментират своите клиенти по райони на местоживеене, детайлно да анализират аудиторията и по-гъвкаво да управляват персоналните предложения.

Също така в новата версия е добавена възможността за назначаване на картата на „служебно” ниво. Това позволява да се изключват от отчетите данните по картите, които се използват за служебни цели, и, при формиране на отчети, да се получават по-коректни данни за работата на игралните центрове.

Други нововъведения, които предлага версията: възможност за прекъсване на касата действието на абонамента до приключване периода му на действие и право за управление на ръчно отваряне на касовото чекмедже с цел повишаване контрола на движение на паричните средства.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15