UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


09.03.2016

Излезе най-новата версия на софтуерния продукт Game-Keeper - 3.30 !

Излезе най-новата версия на Game-Keeper - 3.30. От доработките може да се отбележи разширението на възможностите на системата за ваучери. При създаване на ваучер вече има възможност за обвързване към него не само на бонусни точки, но и на пакети. Това означава, че в акциите, провеждани с помощта на ваучери, можете да използвате награди /стоки/, услуги /не само игри на апарати/, абонаменти.

В рамките на системата с ваучери са доработени Отчетите за сегментиране, позволяващи по-гъвкав избор от общия брой клиенти на различни сегменти за провеждане на специализирани акции. Като цяло функционалността на системата с ваучери позволява да се води по-активна маркетингова политика, предоставя се възможност за работа с различни групи клиенти, в т.ч. изготвяне на индивидуални предложения за всяка от групите.

В новата версия е добавена възможността за персонификация на картата на клиенти непосредствено на касата, което в редица случаи позволява да се ускори процеса по обработка на анкетите за клиенти. Веднага при продажбата на карта касиерът има възможност да персонифицира картата, да посочи името на собственика и съсобственика й, както и личните данни (адрес, телефон, e-mail и др.). Това може да бъде направено и по-късно, въвеждайки данните от анкетата, попълнена от клиента, аналогично, както в приложение «Редактор».

Друга нова възможност е използването на отложено начисляване на бонуси. Получавайки бонуси, клиентът може да се възползва от тях както на следващия ден, така и след определен период от време. Отложеното начисляване на бонуси е инструмент, позволяващ стимулирането на по-нататъшни посещения на развлекателните центрове от страна на клиентите.

Разширени са възможностите за продажба на Пакети и Абонаменти. Тяхната покупка вече може да се реализира чрез бонус-точките.

В новата версия са доработени и редица от отчетите. Основните доработки касаят групите статистически и аналитични отчети, както и Обобщения отчет – един от най-важните, отразяващи основните параметри за работата на развлекателния център.

Версията Game-Keeper 3.30 ще стане базова на официалната версия с корпоративно управление, която се планира да излезе през март 2016 г. Версията ще позволи обединяването на няколко развлекателни центъра в една мрежа. Управлението на мрежата в корпоративната версия на Game-Keeper ще се осъществява от централния офис и ще позволява използването във всички точки на мрежата на единна карта за игри, получаването на централизирана отчетност, както по цялата мрежа, така и по конкретен център. Версията дава възможност за работа в режим off-line - в случай на прекъсване на връзката на локалния игрален център с централния офис, работата може да продължи без проблем !

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15