UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


31.03.2016

Системата R-Keeper в управлението на Комбината за хранене на автомобилния завод «УралАз» !

Фирма UCS изпълни поредния си проект – автоматизиране на системата за управление на комбината за хранене персонала на автомобилния завод «Урал».


R Keeper в автомобилния завод Урал

Една от главните задачи на комбината е изхранването на голям брой хора за ограничен период от време – обедната им почивка, и осигуряването на пълна прозрачност на всички извършвани операции. За реализирането на тази задача се извърши инсталация на специализираната система за автоматизиране R-Keeper v.7. Чрез това решение значително се съкращава времето за обслужване на посетителите.

Като бек-офис бе инсталиран софтуерният продукт за складов отчет StoreHouse, чрез който се извършва отчет и инвентаризация на склада. Съвместното използване на фронт-офисната и бек-офисната програми дава възможност за контрол на остатъците на стоки и готова продукция в складовете, формиране на отчети и разрешаването на много други управленчески задачи.

Комбинатът за хранене на персонала на завода е оборудван с нови касови апарати с инсталиран софтуерен продукт R-Keeper. Апаратите работят в 10 столови, 8 бюфета, бара, кафетериите и в бюфета на Двореца на културата на автомобилостроителите.


R Keeper в автомобилния завод Урал

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15