UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


31.10.2016

R_keeper_7_delivery: нова версия на системата за управление на службата за доставки !

Фирма UCS пусна нова версия на системата за управление на службата за доставки.

В новата версия на софтуерния продукт r_keeper_7_delivery е подобрен интерфейса и е разширена функционалността му. Съществува възможност за обработка на пропуснатите обаждания - ако позвъняването на клиента е пропуснато, системата го фиксира. Проверка на пропуснатите позвънявания може да се извърши чрез бутон „Пропуснати позвънявания”.

Разширени са възможностите на базовия модул «Оператор» – системата автоматизира приема на поръчките не само по телефона, но и чрез интернет, и ги предава за обработка. Управлението на поръчките във верига ресторанти може да бъде извършвано от единен кол-център. Програмата дава възможност за създаване на зони за доставка за всяка точка на продажбите, като ги отбелязва на картата. След въвеждане на адреса за доставка, системата автоматично определя зоната и отпраща поръчката в съответния ресторант. Приложението работи с различни часови пояси: ако доставката трябва да бъде изпълнена за определена дата и час, а заведенията от веригата се намират в различни градове, системата формира поръчката с отчитане на часовия пояс.

В модул «Диспечер» има нови решения, като например системата за онлайн-мониторинг на куриерите и топлинна карта на поръчките. Системата за онлайн-мониторинг показва всички предвижвания на куриера на картата и по този начин диспечерът по всяко време разполага с данни за местоположението му и статута на изпълнение на поръчката. Топлинната карта дава възможност да се показват най-активните и най-слабо активните зони за доставка и на база получената информация да се разработват маркетингови акции.

Двете решения се прилагат съвместно с новия модул «Агент доставки» (r_keeper_ DeliveryAgent), който съдържа пълна информация за поръчката, работи като навигатор и помага на куриера да избере оптималния маршрут на доставка. За ресторанти, не разполагащи със собствен щат за куриери, има възможност за интеграция с външни служби за доставка.

R_keeper_7_delivery е удобен инструмент за повишаване ефективността, скоростта и качеството на работа на службата за доставки.


Нова версия на R_keeper_7_delivery

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15