UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


07.12.2016

UCS_Shelter v.2 и r_keeper v.7 осигуриха единно управление на хотелско-ресторантьорския комплекс «Холдоми» !

Фирма UCS, на база на софтуерните продукти UCS_Shelter и r_keeper, автоматизира един от най-големите и луксозни ски-курорти в Далечния изток - «Холдоми».


UCS_Shelter v.2 и r_keeper v.7 в хотелско-ресторантьорския комплекс «Холдоми»!

На територията на «Холдоми» са разположени хотел, вили и шест кафенета.

Системата за управление UCS_Shelter v. 2 автоматизира цялата текуща работа с гостите на хотела – резервация на стаи, предоставяне на информация за наличие на свободни места, регистрация на туристите, настаняването им в хотела, работа със сметките, подготовка на данни за счетоводството. С помощта на Shelter v.2 управителят на хотела по всяко време разполага с информация за заетостта на хотела, включително прогноза, анализ на данните за няколко години и статистика по гости. На базата на тази информация могат да се вземат решения за промяна на ценовата политика, за определяне на приоритетните направления на бизнеса, за формиране на маркетинговата стратегия.


UCS_Shelter v.2 и r_keeper v.7 в хотелско-ресторантьорския комплекс «Холдоми»!

Интеграцията на софтуерните продукти Shelter v.2 и r_keeper v.7 осигурява единното управление на хотелско-ресторантьорския комплекс, което дава възможност за автоматично пренасяне на данни по сумата на поръчаните в кафето ястия на фолиото на госта – разплащането може да се извърши при напускане на хотела. За качественото и бързо обслужване на клиентите спомагат и мобилните терминали на сервитьора и системата за визуализиране на поръчките в кухнята KDS. По този начин готвачът получава команда за приготвяне на ястията в момента, в който сервитьорът е все още на масата на клиентите, а изпълнената поръчка, с отчитане последователността на сервиране, напуска кухнята, т.к. сервитьорът оперативно получава информация за нейната готовност.


UCS_Shelter v.2 и r_keeper v.7 в хотелско-ресторантьорския комплекс «Холдоми»!

За управление и поддържане на складовия отчет се използва софтуерния продукт StoreHouse v.4, за автоматичното изчисление на стойността на отиграното време в билярдната зала - системата UCS_PoolJet. И двете решения са ефикасен инструмент за повишаване прозрачността и управлението на заведенията в целия комплекс.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15