UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


07.11.2011

R-KeeperV 7 в новата верига „ Суши Шоп”

Суши Шоп” – това са магазини, в които не само можеш да закупиш всичко необходимо за приготвяне на суши в домашни условия, но и вкусно и бързо да похапнеш. При това в тази верига магазини поръчката се приготвя веднага, пред очите на посетителите. Гостът избира съответното ястие и готвачът започва веднага да го приготвя. Докато изчакват приготвянето на ястията, клиентите могат да наблюдават на инсталирани плазмени панели приготвянето на различните видове ястия.
Проектът „Суши шоп” е автоматизиран на база на системата R-Keeper V 7, благодарение на която веригата магазини може да се разширява без проблеми. Във всеки нов магазин е достатъчно само да се автоматизира работно място на касиера, т.к. софтуерът е общ за цялата верига и е инсталиран в главния офис. Връзката между отделните магазини, физически намиращи се на различни места, и главния офис се осъществява с помощта на Интернет мрежа. Нещо повече, „Суши шоп” използва обща за всички магазини система за отстъпки. Има възможност оперативно да се правят промени в менюто във всички точки на веригата, да се прилага гъвкава политика при продажбите и да се получава единна отчетност по всички обекти. Модулът за построяване на отчети /”Кубове”/, в R-Keeper V 7 е основан на базата на OLAP-технологията и може лесно да бъде настроен за изпълнение на всички задачи без помощта на програмисти.

Веригата магазини „Суши Шоп” е открита през февруари 2011 г. и веднага започва да се развива активно. В настоящия момент проектът наброява 15 обекта, като планира за в бъдеще увеличаване на броя магазини и съответно продължаване сътрудничеството с фирма „ЮСИЕС СПб” (www.ucs-spb.ru).

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15