UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


28.08.2012

Комплекс „Камелот” на яз. Искар вече с по-бързо обслужване.

Комплексът закупи системата R-Keeper с цел подобряване обслужването на своите клиенти и пълно автоматизиране на работният процес. Със закупуването на сервитьорски терминали от типа iPod на Apple, скоростта на обслужване значително се повиши. Възможността за обслужване по плажа на заведението е един от факторите да се предприеме тази инвестиция.

Предвижда се и монтиране на KDS (kitchen display system)система в кухнята, с помощта на която севитьорите ще получават на мобилния терминал обратна информация каква част от поръчката е готова за поднасяне на клиентите.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15