UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


КАФЕ

Автоматизация на кафене, бар

Системата за управление на ресторант R-KEEPER е професионален софтуерен продукт за автоматизиране на предприятие за обществено хранене от всякакъв формат: кафе-сладкарница, столова, пицарии, пироговой, спорт-бар, суши-бар, бирария и т.н. За обслужването в такива заведения може да се използва гише, хранителна линия или обслужване от сервитьори.

Пълната автоматизация на управлението на заведения за обществено хранене е обезпечена от системата R-KEEPER в две програмни нива: косово (ПП "Каса - R-Keeper-Cashier") и менаджерско (ПП "Мениджър - R-Keeper-Medit tools"). Касовото (оперативното) ниво обезпечава автоматизацията на процеса на формиране на база данни от продажбите. Мениджърското ниво (офиса на ресторанта) отговаря за формирането на справочници, разпределение на правата на достъп, разнообразни настройки на касово ниво, задаване на параметри и настройки на отчети, разработки и внедряване на маркетингови програми, а така също и взаимодействието с други програмни продукти, например отговарящи за движението на стоките/продуктите (ПП "Склад - R-Keeper-Store House), отчитане на работното време на персонала(ПП "Time-Keeper") и други дейности на ресторанта.

За кафе или бар с вместимост до 50 седящи места е нужна базова конфигурация на ПП "R-Keeper", включваща: ПП "Каса - R-Keeper-Cashier" и ПП "Мениджър - R-Keeper-Medit tools". Това е необходимия минимум, който позволява автоматизация на кафето или бара, като се води отчетност за направените продажби.

Ако се планира да се автоматизира верига кафенета или барове (веднага или постепенно) е нужно да се отчете, че каси с ПП "Каса - R-Keeper-Cashier" е необходимо във всяко кафе, а ПП "Мениджър - R-Keeper-Medit tools" е необходим еднократно.

Проектът за автоматизация на кафене и бар предполага по правило индивидуална конфигурация на софтуер и оборудване за всяко конкретно заведение и зависи от задачите, които са планирани да бъдат решени с помощта на програмата за автоматизация на кафе.

Автоматизацията на бара може да включва специални технологии за контрол, които напълно премахват възможността за злоупотреба от страна на персонала и подобряват услугата, например видео наблюдение на касовите операции, системата за управление на наливната бира директно на масата на клиентите.

Повече за възможностите на системата R-Keeper.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15