UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


РАЗВЛЕКАТЕЛЕН КОМПЛЕКС

Автоматизация на развлекателен комплекс

Автоматизацията на развлекателен комплекс или работата на нощен клуб са доста актуални, тъй като  в комплексите, в които гостите могат свободно да се придвижват от една зала в друга и от едн бар в друг, се изключва непосредственото разплащане със сервитьорите и барманите. За тази цел системата предлага възможността за работа с магнитни карти – т.н. технология Карта на входа.  Смисълът на  тази технология е следният: всеки гост, идвайки в ресторанта, получава магнитна карта; всички поръчки на госта се въвеждат в системата чрез тази карта; в края на вечерта при напускане на ресторанта, гостът се разплаща, като предоставя на касиера магнитната си карта.  

При използването на тази технология в залата на бара са разположени терминали, на които барманите и сервитьорите въвеждат поръчките.  След запазване, поръчките се разпечатват на отдалечените принтери, инсталирани в кухнята. Освен тези принтери, кухнята може да бъде оборудвана и с видео-дисплеи, което значително улеснява работата на персонала там.

Крайният бон се разпечатва на касовия терминал, инсталиран на изхода. С цел оптимизиране работата на персонала, масите в залата могат да бъдат оборудвани с бутони за извикване на сервитьора, а в ресторанта може да бъде използвана и технология за предаване на съобщения чрез пейджъри на сервитьорите.  

На постоянните гости на ресторанта се издават поименни магнитни карти, които дават право на отстъпка или заплащане.

 

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15