UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


АКВАПАРК

Автоматизация на аквапарк, басейн

  

 

 

 

Фирма  UCS предлага на своите клиенти специализирана настройка на системата R-Keeper за автоматизиране работата на аквапаркове. Главната задача на тази настройка е оптимизиране на управлението и минимизиране на загубите. Основен механизъм за постигане на тези цели е повременното заплащане за пребиваването на посетителите и предоставяне на възможност за безкасово плащане на стоки и услуги на територията на аквапарка.

Предлаганият програмно-апаратен комплекс се базира на програмата R-Keeper и изпълнява следните функции:

 

 • Контрол и управление на достъпа на територията на аквапарка чрез турникети
 • Обезпечение повременна тарификация за пребиваването на посетителите
 • Управление на тарифи
 • Поддържане на безкасово плащане чрез персонални идентификатори /в стандартния вариант водоустойчиви гривни с вградени чипове/
 • Контрол на количествени и финансови показатели за работата на аквапрака в реално време
 • Контрол на шкафчетата за съхраняване вещите на посетителите
 • Контрол на баланса на посетителите
 • Захранване на сметка /банкнотоприемници на територията на аквапарка/ 

 

Регистрация

  

 

 

 

Входната зона включва контролно-касов модул и устройства за контрол на достъпа. Чрез касовия модул се извършва  контрол на постъпленията на парични средства и регистрация на персоналните идентификатори на клиента, като например карти с магнитна лента или гривни с безконтактни чипове, като също така са възможни и други варианти.

 

  

 

 

 

Устройство „Безконтактен четец” - разпознава уникалния номер на всяка гривна или карта, като персонализира съответния гост и проследява времето на пребиваването му и количеството получени стоки и услуги на територията на аквапарка. С такива устройства са оборудвани касите на входа за продажба на идентификатори на клиента, турникетите, касовите терминали на територията на аквапарка /за заплащане стоките и услугите и захранване на сметки/, павилионите за захранване на сметки.

 

  

 

 

 

Устройство за контрол на достъпа /турникет/ - осигурява идентификация на госта с помощта на гривна или карта и извършва пропуск на посетителя на територията на аквапарка.

 

Система за вътрешни изчисления

Използването на безкасова система за изчисление позволява да се извършва плащане с помощта на гривна или карта на местата за обществено хранене и другите пунктове за продажба на територията на аквапарка. На госта се издава предварителна сметка с  подробно изброени цени и обща сума на цялата поръчка. Списъкът с ползвани услуги и продадени стоки се записва на сметката на клиента.

 

Захранване сметки на клиенти

Предлагат се няколко начина на извършване изчисленията на клиентските сметки:

 • Депозит на всеки клиент, т.е. приемане на определена сума от клиента, в рамките на която той ще получава услуги на територията на аквапарка.  
 • Кредитиране на клиента с определен лимит, с превишаването на който се преустановява обслужването на клиента до момента на погасяване на сумата, след което се открива нов кредит със същия лимит. С цел диференциране на клиентите се използва технологията за определяне на различни лимити на различните групи карти или гривни.  
 • Самостоятелно захранване на сметките от самите клиенти с помощта на устройства-павилиони с банкнотоприемници, разположени на територията на аквапарка.

 

Окончателно изчисление

Окончателното изчисление включва идентификация на клиента, проверка състоянието на сметката на контролно-касовия модул и заплащане с издаване на фискален бон, съдържащ всички стоки и услуги, получени по време на целия престой на госта в аквапарака, включително минимално заплащаното време и, ако има такова, допълнително време.

За изчисление времето на пребиваване в аквапарка се използват няколко групи тарифи, определящи както продължителността, така и цената на минималния период от време, който се заплаща, независимо от това дали посетителят го е използвал или не.  В системата може да бъде назначена повременна /посекундна, поминутна или почасова/ тарификация на времето за пребиваване, което превишава минимално заплатеното. Тарификацията може да зависи от часа от денонощието, деня от седмицата и датата.

За разграничаване на посетителите по възрастови групи е предвидена възможност за организиране работата с няколко различни тарифи едновременно. При конфигурация на тарифите може гъвкаво да се регулира предоставянето на различни видове услуги за различни категории посетители с определена  тарифа. Например, за децата - може изцяло да бъде блокирано плащането на всички места за продажба, намиращи се на територията на аквапарка.  

 

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15