UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Преносим бележник на сервитьора

Конфигурация на базата на мобилни бележници на сервитьора включва преносими терминали, базирани на Windows CE компютри (Pocket PC), Radio Ethernet устройства за връзка на преносими терминали и стационарни компоненти на системата, сървъри на базата PC.
Radio Ethernet представлява продължение на обичайния кабелен Ethernet на радиовълна като носител на сигнала. За работа на Radio Ethernet са необходими Radio Ethernet мрежови карти и точка(и) за достъп (access point) за преход в кабелен Ethernet.
Технически характеристики
CASSIOPEIA
Конфигурации на база на мобилни бележници на сервитьора.
При вземане на решение за използване на преносими терминали, немаловажен фактор е формирането на имиджа на заведението, използващо технологията. Клиентът ще предполага съответствие на останалото оборудване на съвременните световни стандарти.
В ресторант, интериорът на който е подчинен на определена идея, използването на предмети със съвременен дизайн (терминали на касиера или сервитьора) може да не е желателно. И ако например касовия модул може да бъде разположен в отделено помещение, то отдалечаването от залата на стационарния терминал ще се отрази негативно на скоростта на обслужване на посетителите. В този случай най-целесъобразно би било използването на преносими терминали на сервитьора.

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15