UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Shelter - Офис на домакина на хотела (housekeeping)

Shelter - Офис на домакина на хотела (housekeeping)

UCS Shelter - Автоматизация на хотел: Отдел Rезервация


Офис на домакина има следните задачи :
  • Управление на обслужването в хотела;
  • Контрол на състоянието на фонда стаи;
  • Информация за санитарното състояние на стаите;
  • Автоматизация на управлението на персонала - служба камериерки;
  • Организация на бюрото за намерени вещи;
  • Получаване на отчети за работата на сервизните отдели;
  • Водене на справочник на стаите и индивидуалните характеристики на стаите;
  • Анализ на текущото състояние на стаите;
  • Управление статуса на стаята (чиста, за почистване, неизправна, блокирана)
  • Други забележки (смяна на кърпи, бельо, халати, необходим тип на почистване или ремонт и др.).

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15