UCS Bulgaria КЛЮЧОВО РЕШЕНИЕ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС
ЗА КОМПАНИЯТА СЕРВИЗ И ПОДДРЪЖКА НАШИТЕ КЛИЕНТИ НАШИТЕ КООРДИНАТИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОБОРУДВАНЕ
Софтуер за управление на хотел Софтуер за управление на ресторант Софтуер за управление на кинотеатри Софтуер за доставка на готова продукция Софтуер за управление на склад видео-презентации на програмни продукти


Shelter - Офис на финансовия мениджър

Shelter - Офис на финансовия мениджър

UCS Shelter - Автоматизация на хотел: Отдел Rезервация


Shelter - Офис на финансовия мениджър има следните задачи:
  • Водене на справочници на предоставяните услуги;
  • Определяне на пакети услуги;
  • Пределяне на тип, стойност и индивидуални особености на стаите;
  • Определяне на тарифи и възможност за тяхното прикрепяне към времеви периоди;
  • Определяне на тип и категории гости;
  • Получаване на текущи отчети, в това число: оборотно-салдов баланс; оборотно-салдов баланс по фолио; обороти по операции; книга за регистрация на сметка-фолио с разшифровка; обороти по операция с разшифровка; списък с транзакции за произволен период; заетост на фонда стаи за определен период; отчет по групи (организации); отчет по тарифи;
  • Промяна на цените за дадени хотелски услуги;
  • Управление на пакети услуги и тарифите им;
  • Управление на справочника на тип стаи;
  • Получаване на всички видове отчети и т.н..

Назад


Фотогалерия
Софтуер за ресторант и хотел
поща

Ltd. 2004
Софтуер и хардуер за ресторанти и хотели
София, кв. Лозенец, ул. Якубица №13-15